Ενισχύστε το βιογραφικό σας για:
▹ Σπουδές στο εξωτερικό
▹ Εύρεση εργασίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
με τα προγράμματα πτυχίων IELTS●TOEIC●TOEFL●BULATS●BEC του κέντρου Right English.

Δωρεάν όλα τα βιβλία
Δωρεάν αξιολόγηση επιπέδου
Δωρεάν εξετάσεις προσομοίωσης για όλα τα διπλώματα
Διαθέσιμα και ατομικά εντατικά προγράμματα

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα:
2106138390-1
info@rightenglish.gr.
Λ. Πεντέλης 47, Βριλήσσια