Για ενήλικες

Τα Right English παρέχουν ειδικά προγράμματα για τους ενήλικες που επιθυμούν να αποκτήσουν τα διπλώματα της επιλογής τους για την απογείωση της επαγγελματικής τους καριέρας.

Ανάλογα τις γνώσεις που διαθέτει ο κάθε ενδιαφερόμενος και το επίπεδο των αγγλικών που επιθυμεί να κατακτήσει επιλέγει ένα από τα προσφερόμενα προγράμματα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας από τα Right English.

Πρόγραμμα ELEMENTARY (Α1/Α2) για ενήλικες που ξεκινούν τώρα την πορεία τους στα αγγλικά.

Με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος θα μπορείτε:

  • να κατανοήσετε προτάσεις και εκφράσεις στον γραπτό και προφορικό λόγο που χρησιμοποιούνται συχνά και έχουν σχέση με οικεία θέματα (ατομικές πληροφορίες, οικογένεια, αγορές, εργασία, τόπος κατοικίας),
  • να επικοινωνήσετε γραπτά και προφορικά για απλά θέματα καθημερινότητας όπως και για θέματα άμεσης ανάγκης.

Πρόγραμμα INTERMEDIATE (B1/B2) για ενήλικες που έχουν κατακτήσει το βασικό επίπεδο αγγλικών και θέλουν να αποκτήσουν επίπεδο Β2 (Lower).

Με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος θα μπορείτε:

  • να κατανοήσετε τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου και να εκφραστείτε γραπτά και προφορικά σε απλά, συγκεκριμένα αλλά και πιο αφηρημένα θέματα,
  • να επικοινωνείτε στα αγγλικά πιο αυθόρμητα και εύκολα κατανοητά με όλα τα μέλη της συνομιλίας,
  • να παράγετε πιο σαφή και λεπτομερή γραπτό λόγο, να εκφράσετε άποψη πάνω σε ένα θέμα και να αναλύσετε τα υπέρ και τα κατά των διάφορων επιλογών,
  • να δώσετε εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίων επιπέδων Β1/ Β2 (Pre-Lower/ Lower).

Πρόγραμμα ADVANCED (C1) για ενήλικες που έχουν κατακτήσει το επίπεδο Β2 (Lower) των αγγλικών και θέλουν να αποκτήσουν το επίπεδο Advanced.

Με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος θα μπορείτε:

  • να κατανοήσετε σε βάθος απαιτητικά κείμενα στα αγγλικά και να παράγετε ορθά δομημένα κείμενα με συνοχή για σύνθετα θέματα,
  • να εκφράζεστε αυθόρμητα και εύκολα στον προφορικό λόγο για ένα ευρύ φασμα θεμάτων, και να κατανοείτε με αρκετή λεπτομέρεια όταν επικοινωνούν μαζί σας στα αγγλικά,
  • να αποκτήσετε δίπλωμα στα αγγλικά επιπέδου Advanced,
  • να προχωρήσετε στην προετοιμασία για την απόκτηση διπλώματος αγγλικών επιπέδου Proficiency.

Business English

Για τους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν την καριέρα τους μαθαίνοντας τη σωστή αγγλική ορολογία της ειδικότητάς τους!
Μάθετε περισσότερα…

Speak in English Club

Στο πρόγραμμα αυτό οι σπουδαστές εξασκούνται στον προφορικό λόγο και την επικοινωνία στα αγγλικά με εύκολο και ευχάριστο τρόπο.
Μάθετε περισσότερα…

University of Michigan

Τα πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής δημιουργήθηκαν από το Πανεπιστήμιο του Michigan των ΗΠΑ σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση και είναι πλήρως αναγνωρισμένα…
Μάθετε περισσότερα…  

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για περισσότερα