Έναρξη νέων τμημάτων για ενήλικες!

Έναρξη νέων τμημάτων για ενήλικες!

Πρόγραμμα Speak in English Club: Εξασκηθείτε στον προφορικό λόγο και την επικοινωνία στα αγγλικά εύκολα και ευχάριστα. Προγράμματα Business English: Εξειδικευμένα προγράμματα επιστημονικής και επαγγελματικής ορολογίας και δεξιοτήτων στα αγγλικά.       Για πληροφορίες...