Επίπεδα Α1 – Α2

 

Στα τμήματα του επιπέδου Α1 οι μαθητές εισάγονται στη γλώσσα των γερμανικών ώστε με την ολοκλήρωση των μαθημάτων να έχουν τη δυνατότητα να:

  • διατυπώνουν απλές ερωτήσεις και παρακλήσεις και να απαντούν ανάλογα,
  • γράφουν μερικά πράγματα για τον εαυτό τους και τους συνανθρώπους τους χρησιμοποιώντας απλές προτάσεις,
  • να κατανοούν συνομιλίες και κείμενα που αναφέρονται σε οικεία για το επίπεδο αυτό θέματα.

Η πιστοποίηση του επιπέδου αυτού πραγματοποιείται με το δίπλωμα Fit in Deutsch 1 για τους ανήλικους μαθητές ενώ για ενήλικες ή νέους με το δίπλωμα Start Deutsch 1.

Έπειτα, οι μαθητές προχωρούν στο επίπεδο Α2 όπου ολοκληρώνοντάς το κατακτούν την ικανότητα να:

  • κατανοούν και χρησιμοποιούν προτάσεις και εκφράσεις σε περιστάσεις της καθημερινότητας,
  • συνεννοούνται στα πλαίσια απλών περιστάσεων ανταλλάσοντας πληροφορίες για οικεία και συνηθισμένα θέματα,
  • δίνουν βασικές πληροφορίες για την καταγωγή, την εκπαίδευσή του, το άμεσο περιβάλλον του και θέματα που σχετίζονται με τις άμεσες ανάγκες του, χρησιμοποιώντας απλές δομές.

Η πιστοποίηση του επιπέδου Α2, για όποιον το επιθυμεί, πραγματοποιείται μέσα από το δίπλωμα Fit in Deutsch για τους νέους μαθητές ενώ για τους ενήλικες μέσα από το Goethe – Zertifikat A2.

Δημιουργική απασχόληση στα Γερμανικά

Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα εύκολης και ευχάριστης εισαγωγής των μικρών μας φίλων στη γλώσσα των γερμανικών!

Μάθετε περισσότερα…

Επίπεδα Β1 – Β2

Η εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας συνεχίζεται στο επίπεδο Β1 όπου με την ολοκλήρωσή του οι μαθητές έχουν την ικανότητα να..

Μάθετε περισσότερα…

Παροχές

Στο Right English μας ενδιαφέρει οι μαθητές μας να διδαχτούν σωστά αγγλικά για αυτό προσφέρουμε δωρεάν: Όλα τα βιβλία σε όλα τα επίπεδα…

Μάθετε περισσότερα…

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για περισσότερα