Η εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας συνεχίζεται στο επίπεδο Β1 όπου με την ολοκλήρωσή του οι μαθητές έχουν την ικανότητα να:

  • κατανοούν τα κύρια σημεία του προφορικού λόγου που εκφέρεται στην επίσημη γλώσσα και με σαφήνεια και αφορά θέματα όπως εργασία, σχολείο, ελεύθερο χρόνο κ.α.
  • εκφράζονται απλά για τα προσωπικά του ενδιαφέροντα,
  • διηγούνται εμπειρίες, γεγονότα και να εκφράζουν στόχους και ελπίδες,
  • αντιμετωπίζουν τις περισσότερες επικοινωνιακές καταστάσεις που προκύπτουν σε ένα ταξίδι σε γερμανόφωνη χώρα,
  • δίνουν αιτιολογήσεις και εξηγήσεις.

Το δίπλωμα Goethe – Zertifikat B είναι το κατάλληλο για την πιστοποίηση του επιπέδου αυτού.

Το επίπεδο Β2 περιλαμβάνει ενότητες με τις οποίες οι μαθητές μπορούν πλέον να:

  • κατανοούν βασικά νοήματα σύνθετων κειμένων πάνω σε διάφορα θέματα και επιστημονικές συζητήσεις του ειδικού του τομέα,
  • επικοινωνούν προφορικά αυθόρμητα και με ευχέρεια, καταστώντας εύκολη μια συνομιλία με ομιλητή με μητρική γλώσσα τη γερμανική,
  • εκφράζονται με σαφήνεια και αναλυτικά πάνω σε πολλά θέματα,
  • διατυπώνουν τη γνώμη τους πάνω σε ένα επίκαιρο θέμα ή μια είδηση,
  • απαριθμούν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε μια συζήτηση.

Με το δίπλωμα Goethe – Zertifikat B2 οι μαθητές πιστοποιούν τις γνώσεις τους στο επίπεδο αυτό.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για περισσότερα