Τα επίπεδα Γ1 και Γ2 αποτελούν τα υψηλότερα επίπεδα εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας.

Κατά την ολοκλήρωση του επιπέδου Γ1 οι μαθητές μπορούν πλέον να:

  • κατανοούν ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών εκτενών κειμένων και να αντιλαμβάνονται ακόμα και τα νοήματα που υπονοούνται,
  • εκφράζονται με αυθορμητισμό και ευχέρεια χρησιμοποιώντας τη γλώσσα στην κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή, στην εκπαίδευση και τις σπουδές τους,
  • διατυπώνουν εκτενώς τις απόψεις του για σύνθετα θέματα, χρησιμοποιώντας σαφή και δομημένο λόγο.

Η πιστοποίηση του επιπέδου αυτού πραγματοποιείται με το δίπλωμα Goethe – Zertifikat C.

Στο επίπεδο Γ2 οι μαθητές έχουν την ικανότητα να:

  • κατανοούν χωρίς δυσκολία όλα όσα διαβάζουν και ακούνε στα γερμανικά,
  • συνοψίζουν πληροφορίες από διάφορες πηγές και να αποδίδουν με συνοχή αιτιολογήσεις και εξηγήσεις,
  • επικοινωνούν αυθόρμητα, με ευχέρεια και ακρίβεια ακόμα και πάνω σε σύνθετα θέματα.

Το δίπλωμα Goethe – Zertifikat C2 (GDS) είναι αυτό που πιστοποιεί το υψηλότερο επίπεδο Γερμανικών.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για περισσότερα